آیا استفاده از داروهای بدون تجویز پزشک عواقب دارد؟

آیا می توان فقط با دارو به مداوا بیماری پرداخت؟

آیا هزینه خرید دارو کمتر می شود برای مداوا یا جراحی؟

آیا شامپو ویتامینه برای موی سر خوب هست؟

 

Product-pack-shot