Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

همراه باشما ودرکنارتان مکانی امن برگزیده ایم تاضمن برخورداری ازآخرین تکنولوژی های نوین وکارآمد در زمینه پوست مو وزیبایی در کلینیک دکتر منیر جعفری احساسی سرشار ازآرامش واطمینان خاطر را تجربه کنید.

دکتر منیر جعفری پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران بطور مستمر درصدد کسب تجربه وتحصیل جدیدترین علوم وفنون زیبایی برآمد وباطی مدارج علمی ودوره های مختلف موفق به اخذ مدارک متعدد داخلی و بین المللی گردیده است.

ایشان با بهره گیری از بهترین ومجرب ترین تیم های تخصصی پزشکی وبرترین تجهیزات و فناوری های نوین مطرح در زیبایی وکاشت مو خدمات متنوعی را به مراجعه کنندگان محترم اراِیه می کند.

هدف از ارایه این سایت آشنایی علاقمندان به علوم وتکنولوژی های جدید وپاسخدهی به سوالات آنان میباشد.