Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Articles

کاربرد PRP در پوست، مو و زیبایی
تاکنون روشهای متعددی برای جوانسازی ارائه شده از جمله لیزرها، دستگاههای IPL ، رادیوفرکوئنسی و... که با تحریک کلاژن سازی و بهبود گردش خون پوستی عمل می کنند و از طرفی پر کردن و نگهداری حجم صورت با کمک فیلرها یا پرکننده های مصنوعی یا خودی مثل تزریق چربی انجام گرفته است. ولی روشهای مذکور بخصوص در مورد جوانسازی ناحیه دور چشم از جمله تیرگی دور چشم یا فرورفتگی زیر چشم تاثیر محدودی داشته اند .
به معنی پﻼسمای غنی از پﻼکت است. کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در جوانسازی پوست یک استراتژی درمانی نوین می باشد که بر اساس فاکتورهای رشد خودی پایه ریزی شده است پلاکت ها اجسام کروی یا بیضوی شکل کوچکی هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم سلولهای بزرگی به نام مگاکاریوسیت در مغز استخوان حاصل می شوند و بعد از آن به هیچ رده سلولی دیگری تمایز نمی یابند و به لحاظ اینکه فاقد هسته هستند جزء تشکیلات غیر سلولی به حساب می آیند و سلول نامیده نمی شوند. بنابراین نمی تواند سلول بنیادی محسوب شود . پلاکت وقتی خارج از خون و در بافت قرار می گیرد، بوسیله مواد شیمیایی متفاوتی فعال می شود و فاکتورهای رشد از خود آزاد می کند که باعث جذب سلولهای بنیادی به محل آسیب می شود. این فاکتورهای رشد باعث تقسیم و تمایز بیشتر سلولهای بنیادی به سمت تولید کراتینوسیتها، فیبروبلاستها و پیش سازهای سلول چربی می شود .
نتیجه این عمل ساخت عروق جدید، کلاژن، الاستین و ماتریکس خارج سلولی است . PRP موجب ضخامت بهتر پوست و الاستیته و اثر پرکنندگی متوسط در تزریق داخل و زیر درم دارد و یک مایه مطمئن و طولانی مدت جهت جوانسازی پوست فراهم می کند .
این روش که توسط بیماران زیادی نیز مورد قبول واقع شده است بدلیل اینکه از خود شخص گرفته می شود، شانس انتقال بیماریهایی مثل HIV و هپاتیت را ندارد .پﻼکتها غنی از فاکتورهای رشد و پروتئينهای خاص هستند که غلظت این فاکتورها در PRP بسيار باﻻتر از پﻼسمای معمولی است. این فاکتورهای رشد موجب مهاجرت و ازدیاد سلولهای بنيادی در موضع و متعاقب آن سلولهای بنيادی موجب ترميم و حتی ایجاد بافت جدید می شوند .مثﻼً در جوان سازی پوست،PRP با تزریق پﻼکت منجر به مهاجرت سلولهای بنيادی، تبدیل آنها به فيبروبﻼستها و توليد کﻼژن از این سلولها می شود که توليد کﻼژن منجر به جوان سازی پوست می شود، چون پدیده پيری پوست در نتيجه کاهش کﻼژن در پوست ایجاد می شود. PRP در واقع تغلیظ اتولوگ پلاکت در حجم کوچکی از پلاسما است و اگر بطور معمول و متوسط پلاکت نرمال خون 200000 عدد در میکرولیتر است، در PRP این تعداد به 1000000 می رسد و حجمی معادل cc5 از پلاسما را به خود اختصاص می دهد .
فاکتورهای رشد آزاد شده از پلاکت به عنوان محرک شیمیایی سلولهای بنیادی فیبروبلاست عمل می کند و آنها را وادار به تکثیر می کند. فیبروبلاستها با تولید کلاژن، الاستین و گلیکوز آمینوگلیکان عملکرد خود را تکمیل می کنند و این روند برای تکمیل شدن به حدود 300 روز زمان احتیاج دارد. بنابراین اثرات سودمند PRP به خوبی تا یکسال باقی خواهد ماند .
از PRP در زمينه های مختلف در پزشکی استفاده می شود . موارد کاربرد PRP شامل :
١ ) جوان سازی پوست :

امروزه یکی از پرمخاطب ترین خدمات پزشکی، خدمات زیبایی است. این خدمات به روشهای مختلف
تهاجمی و غير تهاجمی و به وسيله مواد مختلف بيولوژیک و سنتتيک ارائه می شود. در این ميان، هر روشی که غير تهاجمی تر از دیگر روشها و بدون عوارض جانبی عمل کند، بطور قطع جذاب تر و از پذیرش بيشتری برخوردار خواهد بود. روش PRP به دليل به کارگيری خون خود بيمار برای درمان وی، جذابيت و پذیرش بيشتری نسبت به روشهای مشابه دارد. می دانيم که بسياری از مشکل های پوستی نظير چين و چروکها، حاصل فرایند پيری و کاهش کﻼژن، اﻻستين، ماتریکس بين سلولی، فيبروبﻼستها و چربی در ﻻیه های پوست است. این فرایند که قوام، شکل، جسم، صافی و قابليت ارتجاعی پوست را کاهش می دهد در نهایت به شکل گيری انواع مشکلهای زیبایی نظير چين و چروک و خطوط منتهی می شود .PRP پتانسيل و توان باﻻیی در بازسازی کﻼژن، اﻻستين، عروق و ماتریکس بين سلولی دارد. در نهایت موجب بازگرداندن دوباره شادابی و جوانی پوست می شود . این روش در پیشگیری از پیری پوست که از سن 30 سالگی شروع می شود و جوانسازی پوست و برگرداندن پیری پوست، بهبود تون پوست و الاستیته در افراد مسن تر، بهبود پیری ناحیه دکولته، پشت دست و گردن، بهبود اسکارهای آکنه که فرم نعلبکی شکل دارند بخصوص اگر با روشهایی مثل لیزر همراه شوند و بهبود وضعیت دور چشم بخصوص گودی و کبودی دور چشم قابل استفاده است . تواتر درمان در جوانسازی پوست در افراد جوان تر یکبار در هر سال می باشد ولی در افراد مسن تر جلسات بیشتری با فواصل هر 6-4 هفته تا بهبودی چروک و بعد هر یکسال یا دو سال یکبار تکرار می شود


٢ ) تاثير PRP در رویش، تقویت و کاشت مو :
در کاشت مو همراه کردن PRP با کاشت مو به خصوص در ۴ ماه اول منجر به رشد سریع تر موهای کاشته شده می شود. این عمل در نتيجه تشکيل عروق جدید در محل کاشت و افزایش اکسيژن رسانی در محيط است و از طرفی منجر به رشد موهای کرکی و نازک در سر می شود و به دليل ارتقاء کيفيت کاشت مو مورد توجه متخصصان این امر قرار گرفته است.در طاسی سر و ریزش مو، تزریق PRP در مناطقی که فوليکول مو وجود دارد و موها کرکی و نازک شده است ، منجر به رویش موی طبيعی همانند سایر قسمتهای سر می شود.) در نيجه افزایش خونرسانی به واسطه تشکيل عروق جدید اطراف فوليکول مو (.
٣ ) تاثير PRP در ماندگاری تزریق چربی ليپوترانسفر
ليپوترانسفر روشی است که در آن سلولهای چربی نواحی پهلو و شکم بيمار را به ميزان ﻻزم خارج می کنند و پس از جداسازی سلولهای زنده چربی، آن را به فيلر بيولوژیک مشتق از بدن خود فرد، به منظور حجم دادن به ناحيه ای از بدن ) سينه ها( و صورت) گونه ها و لب( و پر کردن نقص پوستی با
بافت چربی و اغلب با هدف جوان سازی صورت، درنواحی مورد نظر تزریق می کنند. وقتی سلولهای چربی از شکم یا پهلو به نواحی دیگر منتقل ميشود از رگهای تغذیه کننده خود جدا می شوند. به همين دليل کم کم شروع به مصرف چربی انباشته خودشان می کنند و این کار را تا مرز مرگ ادمه می دهند. البته این فرایند بسته به ميزان چربی تزریق شده شاید چند ماه تا چند سال طول بکشد . سلولهای چربی را می توان با PRP مخلوط نمود و سپس در محلهای مورد نظر تزریق کرد. این کار موجب تحریک رگ سازی و به تبع آن منجر به زنده ماندن سلولهای چربی و پيوند خوردن آنها با بافتهای اطرافشان می شود .
کاربردهای دیگرPRP در پزشکی :
١ ) استفاده از PRP در تسریع ترميم انواع شکستگی های استخوان یا نقص غضرفی، استئوآرتریت و دردهای مفصلی در ارتوپدی .
٢ ) استفاده از PRP در همه اعمال جراحی پﻼستيک و گرافتهای پوستی .
٣ ) استفاده از PRP در ترميم آسيبهای تاندونی و مفصلی در پزشکی ورزشی و بازگرداندن سریع بازیکنان به ميدان .
۴ ) استفاده از PRP در درمان انواع زخم ها به خصوص زخم بستر .
۵ )اثر پرکنندگی و حجم دهندگی در خط خنده، گونه ها، خطوط اطراف دهان، پيشانی، خط اخم و پشت دستها .
۶ ) پف و تيرگی دور چشم ها .
٧ ( اسکارآکنه) جای جوش
بهبود افتادگی پوست بخصوص در نيمه تحتانی صورت .
روش عملPRPبه سه روش انجام می شود
١ ) تزریق مستقيم با سرنگ با دست .
٢ ) تزریق به روش مزوتراپی بيولوژیک با مزوگان، PRP در سرنگ کشيده شده و روی دستگاه مزوگان قرار گرفته و با دستگاه در چند نقطه تزریق می شود .
٣ ) در روش مزوتراپی خشک، PRP با درمارولر انجام می شود. درمارولر وسيله است که دارای غلطکی است که دورتادور آن تعداد زیادی سوزنهای ریز تعبيه شده است که با حرکت غلطک روی پوست و فرو رفتن سوزن ها در پوست ، روند تحریک ساخت کﻼژن و اﻻستين و ترميم در بافت صورت می گيرد که نتيجه آن جوان سازی و کاهش چين و چروک است .
روش PRP بدون درد است ولی می توان ۵۴ دقيقه قبل از انجام آن از کرمهای بی حس کننده موضعی استفاده کرد .
نتایج درمان در مدت حدود ٣ هفته مشخص می شود ولی برای تکميل نتایج درمانی به زمان بيشتری مورد نياز است .
عوارض روشPRP شامل :
قرمزی ، تورم دور چشم به خصوص پلک تحتانی، سوزش، هماتوم) حداکثر ظرف ١ تا ٢ روز برطرف می شود(، آسيب به عصب ) بسيار نادر(، عفونت ثانویه و ترومبوز) به دليل تزریق داخل رگ( است . بیماران با اختلالات پلاکتی، عفونت در محل مورد نظر، بیماریهای تب دار، بیماریهای کبدی مزمن، درمان با داروهای ضد انعقادی مجاز به دریافت این روش نیستند ..

براي چروك و جوانسازي صورت تزريق چربي بهتراست يا تزريق پلاسمای خون ؟

با بالا رفتن سن، بافت چربی صورت کم می شود که افتادگی پوست و شلی و چروک را بیشتر می کند، بنابراین کشیدن و بالا بردن پوست باعث جوان سازی کلی نمی شود. گاهی اوقات سفت تر و کشیده تر نمودن پوست باعث جوانتر شدن آن نمی شود بلکه پرتر بودن صورت باعث جوانتر شدن آن می شود.

قسمت هایی از پوست صورت که دچار کاهش حجم می شود مثل گونه ها، گودی زیر چشم، خط خنده، شقیقه ها، نازک شدن لبها و حتی پشت دستها را میتوان با تزریق چربی که از خود فرد گرفته می شود به مزیت این روش گرفتن چربی از خود فرد که به وفور به دست می آید و حتی می توان مقداری از چربی را در فریزر به مدت 6 ماه نگهداری نمود و در صورت نیاز مجدداً تزریق نمود. مزیت مهم دیگر آن نسبت به تزریق ژل، بی خطر و بدون عارضه بودن آن است ناحیه مورد نظر تزریق میگردد پر نمود و کاهش حجم را اصلاح کرد .نتایج تزریق چربی تماما بسته به تکنیک انجام و مهارت پزشک دارد و اگر درست انجام نشود چربی فقط برای مدت 2 تا3 هفته بیشتر دوام ندارد و جذب می شود.همچنین اگر پزشک مهارت کافی در انجام این عمل را داشته باشد فقط طی یک جلسه تزریق شخص می تواند به نتیجه مطلوب برسد

. در مورد روش تزریق PRP اگر چه تاکنون مطالعات کلینیکی اندکی در مورد کاربرد آن در جوانسازی پوست چاپ شده است، ولیکن این روش در پیشگیری از پیری پوست که از سن 30 سالگی شروع می شود و جوانسازی پوست و برگرداندن پیری پوست، بهبود تون پوست و الاستیته در افراد مسن تر، بهبود پیری ناحیه دکولته، پشت دست و گردن، بهبود اسکارهای آکنه که فرم نعلبکی شکل دارند بخصوص اگر با روشهایی مثل لیزر همراه شوند و بهبود وضعیت دور چشم بخصوص گودی و کبودی دور چشم قابل استفاده است.

البته بیماران با اختلالات پلاکتی، عفونت در محل مورد نظر، بیماریهای تب دار، بیماریهای کبدی مزمن، درمان با داروهای ضد انعقادی مجاز به دریافت این روش نیستند.

تواتر درمان در جوانسازی پوست در افراد جوان تر یکبار در هر سال می باشد ولی در افراد مسن تر جلسات بیشتری با فواصل هر 6-4 هفته تا بهبودی چروک و بعد هر یکسال یا دو سال یکبار تکرار می شود.